პროექტები

01

დეტალები

 • სახლი – 100კვ/მ

 • ეზო – 400 კვ/მ

 • ფასი –  55,000 USD (ეზო საჩუქრად)

02

დეტალები

 • სახლი – 125კვ/მ

 • ეზო – 400 კვ/მ

 • ფასი –  68750 USD (ეზო საჩუქრად)

სახლები და მეზობლები

0
მიმდინარე პროექტი

0
მაცხოვრებელი ოჯახი

0
დასასრულებელი სახლები

03

დეტალები

 • სახლი – 150კვ/მ

 • ეზო – 400 კვ/მ

 • ფასი –  82,500 USD (ეზო საჩუქრად)

04

დეტალები

 • სახლი – 200კვ/მ

 • ეზო – 500 კვ/მ

 • ფასი –  110,000 USD (ეზო საჩუქრად)

0
მიმდინარე პროექტი

0
მაცხოვრებელი ოჯახი

0
დასასრულებელი სახლები

05

დეტალები

 • სახლი – 170კვ/მ

 • ეზო – 500 კვ/მ

 • ფასი –  93,500 USD (ეზო საჩუქრად)

06

დეტალები

 • სახლი – 250კვ/მ

 • ეზო – 500 კვ/მ

 • ფასი –  137,500 USD (ეზო საჩუქრად)